Giới thiệu phiên bản Badoo mới

Người trên thế giới đã tham gia chúng tôi!
 • 350 triệu

  Tin nhắn được gởi mỗi ngày
 • 377 triệu

  Người dùng khắp thế giới
 • 60 triệu

  Người hoạt động mỗi tháng
 • 300 ngàn

  Lượt đăng ký mới mỗi ngày
Tại Badoo chúng tôi luôn quan tâm đến từng thành viên trong cộng đồng. Chúng tôi đã trở thành mạng xã hội lớn trên thế giới do chúng tôi đã tạo ra những công cụ tốt nhất để kết nối mọi người.
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đã giúp chúng tôi có sự hiểu biết và kinh nghiệm tuyệt vời để giúp giải quyết những thách thức lớn trong hệ thống mạng xã hội, đặc biệt là với các vấn đề liên quan đến sự bảo mật, an toàn và an ninh. Điều này đã cho phép chúng tôi tập trung phát triển công nghệ và đổi mới, đi tiên phong trong nhiều tính năng thú vị như ngày nay, như tìm kết đôi dựa theo vị trí.
Chúng tôi đang phát triển nhanh, và rất muốn bạn cùng tham gia
Đã gởi đi thành công
Lỗi, vui lòng thử lại